Wersja nieobowiązująca z dnia

Teresa Rodź – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu