Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie wysokości stawek i pobór opłaty od posiadania psów.

Stawki i pobór opłaty od posiadania psów