Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej