Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszono przez Iwona Olechowska-Piluk

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 22 sierpnia 2019 r. na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2019 r. zlecanego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki: