Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja dot. spisu wyborców służących do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

Załączniki