Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Burmistrz  Sępopola  informuje,  że  w  2020  roku  producenci  rolni  mogą  składać  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- w terminie od 3 lutego 2020 r.  do 2 marca 2020 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT  stanowiącymi  dowód zakupu  oleju  napędowego  w okresie od 1 sierpnia 2019 r.  do 31 stycznia 2020 r.

w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz  z fakturami  VAT stanowiącymi  dowód  zakupu oleju  napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r.  do 31 lipca 2020 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit  zwrotu  podatku w 2020 r.  wynosić  będzie:   100 zł x  ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych  bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.  stawka  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.  wynosi  1,00 zł.

Pieniądze  wypłacane  będą  w  terminach:

1 - 30  kwietnia  2020 r.  w  przypadku  złożenia  wniosku  w pierwszym  terminie

1 -30  października 2020 r.  w  przypadku  złożenia  wniosku  w  drugim  terminie 

gotówką  w kasie Urzędu Miejskiego,  albo przelewem na rachunek bankowy  podany  we  wniosku.

                                                                                               

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                Irena   Wołosiuk