Wersja obowiązująca z dnia

KOMUNIKAT DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPOPOLU.

                                         KOMUNIKAT  !!!!!!!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną
z rozprzestrzenianiem się COVID-19  od 30 marca 2020 r. do odwołania obsługa interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu odbywać się będzie :

a/  telefonicznie : (89) 761 32 20 lub (89) 761 32 19

b/  drogą mailową : sekretariat@mgops.sepopol.pl

 

W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośredniego przyjęcia interesantów wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Prosimy o podawanie numerów telefonów kontaktowych
we wszystkich pismach przesyłanych do MGOPS.

 

Osoby pobierające świadczenia w kasie MGOPS mają możliwość zmiany form płatności. W tym zakresie prosimy o PRZEKAZYWANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ.

Druk dyspozycji przelewu do pobrania :

- na stronie internetowej www.mgops.sepopol.pl (w zakładce: WNIOSEK-ZLECENIE ŚWIADCZENIOBIORCY)

- w holu MGOPS 

Wnioski i oświadczenia dotyczące przekazania świadczeń na konto bankowe prosimy przesyłać :

- pocztą na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępopolu ul. Lipowa 1A, 11-210 Sępopol;

- poprzez e-mail: sekretariat@mgops.sepopol.pl

 

 

 

Załączniki