Wersja obowiązująca z dnia

KOMUNIKAT M-GOPS DLA OSÓB Z TERENU GMINY SĘPOPOL

                                 KOMUNIKAT

              dla osób z terenu gminy Sępopol !!!!!

 

W związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju, związaną
z rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że  w sytuacji kiedy:

- osoby starsze samotne niepełnosprawne

- osoby objęte obowiązkową kwarantanną

nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie produktów żywnościowychnależy kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej :

- telefon (89) 761 32 20 lub (89) 761 32 19 poniedziałek-piątek od 7.15 do 15.15

- drogą mailową : sekretariat@mgops.sepopol.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu zamieszczone są na stronie internetowej www.mgops.sepopol.pl