Wersja nieobowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań radnych w 2018 r.