Wersja nieobowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań radnych w 2019 r.