Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań radnych w 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXX sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia  17 lutego 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXI sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia  26 marca 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXII sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia  25 czerwca 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXV sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia  27 października 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia  26 listopada 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 9 grudnia 2021 r.

Imienny wykaz głosowania radnych z XL sesji Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia  29 grudnia 2021 r.

Załączniki