Wersja nieobowiązująca z dnia

Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszaniowego zasobu gminy

Załączniki

  • Treść petycji
    format: pdf, rozmiar: 1.96 MB, data dodania: