Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawiadomienie dot. wydania postanowienia dot. "Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 1 a na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Langanki"

Załączniki

  • Zawiadomienie
    format: pdf, rozmiar: 222.17 KB, data dodania: