Wersja nieobowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań radnych w 2022 r.