Zbiorcza informacja o petycjach w 2021 r.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
Petycje
Wersja z dnia

Zbiorcza informacja o petycjach w 2021 r.

    

         Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz. U. z 2018 r. ,poz. 870 )  w roku 2021  Rada  Miejska w Sępopolu  rozpatrzyła  3 petycje.

Dwie petycje dot. wezwania Rady Miejskiej w Sępopolu do podjęcia uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej  pisemnych gwarancji od producentów  szczepionek przeciwko SARS – CoV-2.

Petycje te zostały przekazane  podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia  jakim jest Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej ( uchwała Nr XXIX/474/2021 i uchwała Nr XXIX/475/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.)
Trzecia petycja dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611) i wprowadzenia do niej przepisów dających uprawnienie burmistrzowi do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony osobom:

- z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) bez konieczności spełnienia wymagań kryterium dochodowego,

- wychodzących z systemu pieczy zastępczej, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 821 z późn. zm.) bez konieczności spełnienia wymagań dot. warunków zamieszkiwania oraz kryterium dochodowego.

Rada Miejska w Sępopolu uznała, że petycja ta nie zasługuje  na uwzględnienie, ponieważ zapis z § 12 ust. 2  uchwały Nr XXIX/206/13 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępopol w § 12 ust. 2 daje możliwość Burmistrzowi zawarcia umowy najmu z pominięciem kryteriów ogólnych ( uchwała Nr XXXIV/576/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. ).