Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie konkursu z dnia 14 września 2022 r. na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2022 r.

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2022 r.

Załączniki