Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty od posiadania psów.

Załączniki

Treść aktu