Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki

Treść aktu