Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu

Informacje dodatkowe:

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 lipca 2018 r., poz. 3302

Załączniki

Treść aktu