Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 574/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2018 r.

Załączniki

Treść aktu