Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu.

Informacje dodatkowe:

Imienny wykaz głosowania radnych

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., poz. 2144

Załączniki

Treść aktu