Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2020 r.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Uchwała opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 23 stycznia 2020 r, poz. 481

Załączniki

Treść aktu