Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020.

Załączniki

Treść aktu