Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2021 r.

Załączniki

Treść aktu