Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021 - 2033.

Załączniki

Treść aktu