Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 grudnia  2020 r., poz. 4940.

Załączniki

Treść aktu