Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego w dniu 8 grudnia 2020 r., poz. 4942.

Załączniki

Treść aktu