Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na rok 2021.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Uchwała opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 20 stycznia 2021 r, poz.236

Załączniki

Treść aktu

Załączniki