Wersja obowiązująca z dnia

Dyrektor (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

 

Wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu dokonano zgodnie z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

 

Komisja konkursowa powołana na podstawie art. 63 ust. 14 wyżej wymienionej ustawy, w postępowaniu konkursowym zdecydowała, że kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu  została p. Edyta Jurewicz-Bach.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia