Wersja obowiązująca z dnia

Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (Etatów: 1 )

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia