Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko urzędnicze ds płac i ubezpieczeń społecznych oświaty (Etatów: 1 )

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia