Burmistrz

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
Kierownictwo i stuktura organizacyjna Urzędu MIejskiego w Sępopolu
Wersja z dnia

Burmistrz

  Funkcję Burmistrza sprawuje: Irena Wołosiuk  

        tel. 897613181
e -mail: burmistrz@sepopol.pl

    Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

      1)    reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
2)    wykonywanie uchwał Rady;
3)    przedkładanie wojewodzie uchwał Rady;
4)    przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych;
5)    ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
6)    składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu;
7)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
8)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9)    wydawanie zarządzeń zgodnie z przepisami prawa;
10)    rozporządzanie majątkiem gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Radę;
11)    nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy na podstawie umowy o pracę, powołania;
12)    sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych;
13)    przyjmowanie mieszkańców Gminy w sprawach skarg i wniosków;
14)    kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony, obrony cywilnej oraz kierowanie bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy;
15)    przyjmowanie mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków;
16)    kierowanie działaniami prowadzącymi do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia na terenie gminy;
17)    wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.