Sekretarz

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
Kierownictwo i stuktura organizacyjna Urzędu MIejskiego w Sępopolu
Wersja z dnia

Sekretarz

unkcję Sekretarza sprawuje:  Beata Pakuła
tel:  897613161   
e-mail: sekretarz@sepopol.pl

    Do zadań Sekretarza należy w szczególności:


1)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu;
2)    organizacyjne przygotowanie sesji Rady i posiedzeń komisji;
3)    czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji;
4)    prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu;
5)    kontrolowanie właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie;
6)    kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznej oraz kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych;
7)    zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu,
8)    czuwanie nad realizacją i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie;
9)    przedstawianie Burmistrzowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania Regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonywania nastąpi w czasie przyszłym;
10)    nadzorowanie zadań związanych z wyborami do Rady Gminy, Burmistrza, Sejmu     i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek pomocniczych Gminy i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów, a także zadań związanych   z referendum;
11)    przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych przez Burmistrza pod obrady Rady oraz projektów zarządzeń Burmistrza;
12)    nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
13)    nadzorowanie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów  o archiwizacji akt, organizacji dyscypliny pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego;
14)    załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych i szkoleniowych pracowników Urzędu;
15)    nadzorowanie prawidłowości załatwiania spraw obywateli w Urzędzie;
16)    zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie;
17)    przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawców;
18)    prowadzenie ewidencji  instytucji kultury;
19)    zdobywanie szerokiej wiedzy na temat Unii i integracji europejskiej oraz przekazywanie jej na naradach pracowniczych wszystkim pracownikom urzędu oraz udzielanie informacji na ten temat zainteresowanym mieszkańcom Gminy;
20)    prowadzenie prac wynikających z przystosowania prawa polskiego do prawa europejskiego;
21)    wykonywanie zadań związanych  przystosowaniem do wykorzystania funduszy Unii Europejskiej;
22)    nadzór nad realizacja zadań związanych z informatyzacją i bezpieczeństwem teleinformatycznym Urzędu;
23)    nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
24)    wykonywanie innych zadań  na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;