Wersja nieobowiązująca z dnia

Miejsko - Gminny Dom Kultury w Sępopolu

Siedziba:  Sępopol  ul. Mostowa 3
 
p.o. dyrektora  - Magdalena Gutkowska
 
 
Tel. (89) 76 13 204   - dyrektor, księgowośćjed
        (89) 76 13 207   - biblioteka

 

 

 

 

 

Załączniki