Wersja nieobowiązująca z dnia

Uwaga! Wydłużenie terminu złożenia ofert w konkursie na realizację zadań własnych Gminy Sępopol z dnia 19 października 2018 r. dot. działań promocyjno - edukacyjnych związanych z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy.

Burmistrz Sępopola informuje, że w związku z uchwaleniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, wydłużony zostaje  termin na składanie ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępopol  z dnia 19 października 2018 r. dot.  działań promocyjno - edukacyjnych  związanych  z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy  do dnia 13 listopada 2018 r.  do godz. 9 00

Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 1200 w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego  w Sępopolu.

 

Zarządzenie Burmistrza Nr 584/18 z dnia 9 listopada 2018 r.