Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Załączniki

Treść aktu