Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej.

Informacje dodatkowe:

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5505 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Załączniki

Treść aktu