Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2019 r., poz.  5708

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 471.57 KB, data dodania: