Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Załączniki

Treść aktu