Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/12 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sępopol.

Załączniki

Treść aktu