Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Załączniki

Treść aktu