Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 października 2020 r., poz. 408389

Załączniki

Treść aktu