Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie podatku od środków transportowych.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2019 r., poz.  5706

Załączniki

Treść aktu

 • Treść uchwały
  format: pdf, rozmiar: 180.22 KB, data dodania:
 • Zał. Nr 1
  format: pdf, rozmiar: 380.42 KB, data dodania:
 • Zał. Nr 2
  format: pdf, rozmiar: 266.92 KB, data dodania:
 • Zał. Nr 3
  format: pdf, rozmiar: 324.43 KB, data dodania:
 • Objaśnienia
  format: pdf, rozmiar: 169.99 KB, data dodania: