Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 grudnia  2020 r., poz. 4941.

Załączniki

Treść aktu