Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Informacje dodatkowe:

Imienne głosowanie radnych

Załączniki

Treść aktu