Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Naczelnik Wydziału - Beata Pakuła
tel. (89) 761 31 61
 
W skład wydziału wchodzą:
Referat Organizacyjny
Referat Administacyjny