Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Naczelnik Wydziału - Beata Pakuła
tel. (89) 761 31 61
 
W skład wydziału wchodzą:
Referat Organizacyjny
Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

 

 

Danuta Łydzińska

 

(89) 761 31 81

 

Stanowisko ds. samorządowych

 

 

Iwona Olechowska - Piluk

 

(89) 761 32 92

 

Stanowisko ds. obsługi prawnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 
 

Iwona Olechowska - Piluk

 

(89) 761 32 92

 
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
 
Danuta Kondej
 
(89) 761 31 60
 
Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego
 
 
Iwona Szymska
 
 (89) 761 31 60
 
 
Referat Administacyjny

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

 

Stanowisko ds. organizacyjnych, BHP i ppoż.

 

 

Edmund Oleszkiewicz

 

(89) 761 35 38