Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Naczelnik Wydziału - Beata Pakuła
tel. (89) 761 31 61
 
W skład wydziału wchodzą:
Referat Organizacyjny
Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

 

 

Danuta Łydzińska

 

 897613181

 

Stanowisko ds. samorządowych

 

Iwona

 

Olechowska - Piluk

 897613292

 
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
Agnieszka Młyńska
 897613160
 
Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego
 
Iwona Szymska
  897613160
 
 
Referat Administacyjny