Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Gospodarki i Infrastruktury

                      

Stanowisko Imię   i   nazwisko                                                                              Kontakt                                           
 
Naczelnik Wydziału
 

Bożena Oleszkiewicz

 ( 89) 761 14 51

Stanowisko ds. inwestycji  i budownictwa

Emil Bogusławski

  (89) 761 14 51

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 

Elżbieta Roman

(89) 761 14 51

Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku
 Danuta Magdziak
( 89) 761 46 07
 Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, drogownictwa i komunikacji
Jerzy Woziński
(89) 761 35 38
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Izabela Wójcik

(89) 761 35 38
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej 
Teresa Żejmo - Smyk
(89) 761 46 05