Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Gospodarki i Infrastruktury

                      

Stanowisko Imię   i   nazwisko                                                                              Kontakt                                           
 
Naczelnik Wydziału
 

Andrzej Wożniak

 8976114605

Stanowisko ds. inwestycji  i budownictwa

 

  897611451

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 

Elżbieta Roman

  897611451

Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku
 
 897614607
 Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, drogownictwa i komunikacji
 
 897613538
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Izabela Wójcik

 897611451
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej 
Teresa Żejmo - Smyk
 897611451